ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่า ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์หลุมยุบพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ในวันที่ 19 เมษายน 2560

hole1

ขอขอบคุรภาพจาก thairath.co.th

ในพื้นที่ไร่อ้อยบริเวณบ้านด่านช้าง หมูที่ 14 ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู รวมจำนวน 18 หลุม มีความกว้างตั้งแต่ 2-8 เมตร ลึก 0.20-3.60 เมตร จากการตรวจสอบโดยสำนักงานทรัพยากรธรณีเขต 2 ขอนแก่น กรมทรัพยากรธรณี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัหนองบัวลำภู ได้สรุปสาเหตุการเกิดหลุบยุบในเบื้องต้น ว่า สภาพธรณีในพื้นที่เป็นชั้นดินเหนียวปนทราย และด้านล่างรองรับด้วยหินปูนระดับดื้น ซึ่งมีโพรงในเนื้อหินปูน จากการที่น้ำที่มีสภาพเป็นกรดไหลผ่านเนื้อหินปูน และเมื่อระดับน้ำบาดาลมีการปรับระดับลดลง ทำให้โพรงเสียความสมดุล เมื่อขาดการค้ำยันเพดานโพรง จึงเกิด การทรุดตัวลงมาเกิดเป็นหลุมยุบปรากฏบนพื้นดินให้เห็น
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2551 ได้เกิดเหตุการณ์หลุบยุบในพื้นที่บ้านโนนถาวร ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง กรมทรัพยากรธรณีได้ส่งเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบหลุมยุบ และทำการสำรวจ พบว่า จังหวัดหนองบัวลำภูมีพื้นที่ที่มีโอกาสเสี่ยงเกิดหลุมยุบทั้งสิ้น 11 ตำบล ครอบคลุมพื้นที่ 4 อำเภอ ดังนี้

ตำบลด่านช้าง ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง,

ตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง,

ตำบลนาสี ตำบลบ้านโคก ตำบลดงมะไฟ อำเภอสุวรรณคูหา

และตำบลนาเหล่า ตำบลนาแก ตำบลวังทอง ตำบลวังปลาป้อม ตำบลเทพคีรี อำเภอนาวัง

เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพสินของประชาชน จังหวัดหนองบัวลำภู จึงขอแจ้งเตือน ดังนี้


1.ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงที่มีโอกาสเกิดหลุมยุบ 11 ตำบล 4 อำเภอ ดังกล่าว ให้ระมัดระวังเป็นพิเศษ หากจะทำกิจกรรมการขุดเจาะใดๆในพื้นที่
2.กรณีเกิดหลุมยุบแล้ว ให้ล้อมบริเวณด้วยวัตถุชั่วคราว ห่างจากขอบหลุมไม่ต่ำกว่า 15 เมตร เพื่อป้องกันมิให้ประชาชนหรือสัตว์เลี้ยงตกลงไปในหลุม อันอาจจะก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิต
3.หากเกิดหลุมยุบแล้ว ให้ทำการถมวัสดุลงไปในหลุม โดยเริ่มจากการถมก้อนหินขนาดใหญ่เท่าที่จะหาได้ในท้องที่ลงไปก่อน แล้วจึงถมดินลูกรังอัดตามลงไปจนเต็มหลุม พร้อมกดทับให้แน่น ในขณะที่ถมดินลงไป ให้ฉีดน้ำเข้าไปทุกระยะ ทั้งนี้เพ่อให้ดินเข้าไปอุดช่องว่างของหินที่รองรับพื่นที่และตามซอกมุมต่างๆ ภายในหลุม
4.แจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรณี และสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบสภาพพื้นที่และสภาพทางธรณีวิทยา
ทั้งนี้ จังหวัดหนองบัวลำภูจึงขอความร่วมมือหน่วยงานราชการ นายอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งให้ประชาชนรับทราบ และแจ้งเตือนภัยให้ระมัดระวังการเกิดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว
ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อุบลรัตน์ ไชยบุรมย์
ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู :  http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/WNPBH6006130010014

powered by social2s
รถตู้ให้เช่า จ.เลย หนองบัวลำภู

วิดีโอน่าสนใจ

Go to top