รูปแบบการสลายไขมันหรือที่ภาชาวบ้านเรียกว่า “การดูดไขมัน” ด้วยวิธีเดิมๆ อาจส่งผลกระทบระยะยาวกับผู้ใช้บริการเนื่องจากการลดลงของชั้นไขมันใต้ผิวหนังอย่างรวดเร็ว

ทำให้เกิดพื้นที่ว่างระหว่างผิวหนังและโครงสร้างของร่างกายได้ง่าย หลังจากการดูดไขมันด้วยวิธีเดิมๆ เสร็จสิ้นแล้ว ผู้ใช้บริการต้องดูแลรักษาร่างกายเพิ่มเติมพร้อมพร้อมการออกกำลังกายและ

การจัดตารางบริโภคอาหารให้ถูกวิธี ผิวหนังถึงจะกลับมาเต่งตึงเรียบเนียบไม่เป็นคลื่น

วันนี้หมดปัญหาความยุ่งยากดังกล่าวแล้วเมื่อหัวมาใช้บริการรูปแบบการสลายไขมันรุ่นใหม่ ที่ทั้งสลายไขมันและกระชับผิวในเวลาเดียวกัน วิธีนี้เรียกว่า การสลายไขมันแบบ Bodytite

 

การสลายไขมันแบบ Bodytite คืออะไร

การสลายไขมัน หรือการดูดไขมันแบบ Bodytite เป็นเทคโนโลยีการสลายไขมันที่มีต้นกำเนิดและพัฒนามาจากประเทศอิสราเอล โดยอาศัยเคลื่อนวิทยุหรือ RFAL TM ประเภท Bipolar ส่งเข้าสู่บริเวณพื้นที่ที่ต้องการดูดไขมัน โดยเมื่อคลื่นวิทยุเข้าถึงใต้ชั้นผิวหนังแล้วจะเปลี่ยนเป็นความร้อนสลายไขมันใต้ใช้ผิวหนังบริเวณที่ต้องการเป็นน้ำมันได้อย่างรวดเร็ว

ระบบการเปลี่ยนคลื่นวิทยุเป็นความร้อนใต้ชั้นผิวหนังเพื่อทำการสลายไขมันเป็นน้ำมันนั้น ยังส่งผลเป็นการกระตุ้นคลอลาเจนใต้ชั้นผิวหนังสือให้เกิดการกระชับตัวในเวลาเดียว ส่งผลให้ไขมันส่วนเกินถูกสลายออกไปอย่างรวดเร็ว ผ่านท่อเล็กๆ ได้อย่างง่ายได้และสามารถทำการห้ามเลือดได้สะดวก มีการเสียเลือดน้อยลงและผิวหนังบริเวณที่ไขมันถูกสลายไปนั้นมีความกระชับเข้ารูป ซึ่งสามารถเห็นผลทันทีที่การรักษาสิ้นสุดลง  

 

ระบบการสลายหรือดูดไขมันที่มีอยู่ในปัจจุบัน

รูปแบบการสลายไขมันหรือดูดไขมันในอดีตที่ผ่าน มีรูปแบบหลักๆ อยู่ด้วยกัน 2 วิธีและการสลายหรือดูดไขมันแบบใหม่ที่เรียกว่า Bodytite ถือว่าเป็นรูปแบบใหม่ล่าสุดรูปแบบที่ 3 ซึ่งจะอธิบายในหัวข้อถัดไป ในส่วนนี้จะกล่าวถึงรูปแบบที่ผ่านมาในอดีตเท่านั้น 2 รูปแบบที่มีอยู่ได้แก่

  • การผ่าตัดเพื่อสลายหรือดูดไขมัน หรือ Liposuction ถือว่าเป็นวิธีที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดเหมือนกับการเข้าผ่าตัดด้วยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ทั่วไป โดยแพทย์จะทำการออกแรงกระทำต่อพื้นที่ของร่างกายในส่วนที่ต้องสลายไขมันด้วยการบีบหรือตีหรือกระทแกให้ไขมันแตกออกก่อน จากนั้นจะผ่าตัดสอดท่อสูญญากาศเข้าไปดูดไขมันที่แตกออกนั้นให้พ้นจากร่างกาย
  • การสลายหรือดูดไขมันด้วยคลื่นความถี่สูงอัลตร้าโซนิคหรือVASER เป็นรูปแบบการสลายหรือดูดไขมันที่ถูกค้นพบและพัฒนามาจากประเทศอิตลี ถือว่าเป็นวิธีที่สามารถลดความเสี่ยงจากผลข้างเคียงและอัตราจากวิธีการแบบแรกลงได้อย่างมากและถือว่าเป็นการพลิกโฉมระบบการสลายไขมันเลยทีเดียว โดยจะใช้คลื่นความถี่สูงยิงเข้าไปในพื้นที่ของร่างกายที่ต้องการสลายไขมัน ทำให้ไขมันใต้ผิวหนังอ่อนตัวและแตกออกก่อนที่แพทย์จะทำการสอดท่อเพื่อดูดไขมันที่อ่อนตัวลงแล้วออกมาจากร่างกาย    

โดยภาพรวมแล้วรูปแบบเดิมไขมันที่ถูกดูดออกมาเป็นเพราะการแตกตัวของไขมันใต้ชั้นผิวหนัง แต่รูปแบบใหม่ที่กำลังจะกล่าวถึงในหัวข้อถัดไปนั้นเป็นกรณีที่ไขมันใต้ชั้นผิวหนังแปรสภาพเป็นน้ำมันซึ่งง่ายต่อการดูดออกจากร่างกายนั่นเอง

 

บริเวณพื้นที่ในร่างกายที่สามารถใช้การดูดไขมันแบบ Bodytite ได้

สำหรับการสลายหรือดูดไขมันด้วยวิธี Bodytite เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้มีขนาดไม่ใหญ่จนเกินไป ทำให้สามารถเข้าถึงส่วนต่างๆ ของร่างกายเพื่อทำการสลายไขมันได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นหน้าอก สีข้าง คอ ต้นแขน ต้นขา หลัง ก้น สะโพก ท้อง ก็สามารถใช้บริการได้

 

ผลดีของการใช้ระบบสบายหรือดูดไขมันแบบใหม่

ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ การสลายหรือดูดไขมันแบบ Bodytite ดีกว่าการดูหรือสลายไขมันในรูปแบบเดิมๆ อย่างไรนั้น สรุปได้ดังนี้

  • เสียเลือดน้อย เพราะคลื่นวิทยุเมื่อเปลี่ยนเป็นความร้อนใต้ชั้นผิวหนังซึ่งจะถูกควบคุมอุณหภูมิไว้ไม่เกิน 45 องศาเซลเซียสจะถูกสลายกลายเป็นมันมันในทันทีและสามารถดูดน้ำมันที่เป็นของเหลวนั้นผ่านท่อเล็กๆ ได้ ส่งผลให้เสียเลือดน้อยลงกว่าวิธีเดิม
  • ใช้เวลาไม่นาน เนื่องจากความร้อนที่เกิดจากเคลื่อนวิทยุทำให้ไขมันสลายตัวกลายเป็นน้ำ ทำให้ดูดไขมันออกจากร่างกายได้ง่าย สะดวกและใช้เวลาน้อยกว่ารูปแบบการดูดไขมันเดิมๆ อีกทั้งไขมันในส่วนที่ไม่สามารถสลายได้ด้วยวิธีนี้ก็จะสลายไปเองตามกระบวนการของร่างกายปกติ
  • ช่วยกระตุ้นคลอลาเจนใต้ชั้นผิวหนังพร้อมกับทำให้กล้ามเนื้อในบริเวณดังกล่าวเกิดการหดตัว ส่งผลให้บริเวณที่ถูกดูดไขมันที่แปรสภาพเป็นน้ำมันออกมานั้น กระชับและยกตัวขึ้นไม่เป็นคลื่นเหมือนวิธีการแบบเดิมๆ ง่ายต่อการดูแลรักษาหลังการสลายไขมัน
  • ส่งผลอย่างชัดเจนทันทีหลังเสร็จสิ้นกระบวนการสลายหรือดูดไขมันด้วยวิธีนี้

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า เทคโนโลยีด้านความงามมีความก้าวหน้าขึ้นอย่างมากและที่สำคัญวัตถุประสงค์หลักของการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้งานก็เพื่อลดความเจ็บปวด ลดความเสี่ยงและลดระยะเวลาในการฟักฟื้นพร้อมๆ กับลดเวลาในการรักษาหรือเข้าใช้บริการไปด้วยพร้อมๆ กันนั่นเอง

 

ผลข้างเคียงที่มีโอกาสเกิดขึ้นหลังการสลายหรือดูดไขมันด้วย Bodytite

เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ ใช้เวลาในการดำเนินการน้อย เสียเลือดน้อยและสามารถกระชับผิวหนังสือบริเวณที่สบายไขมันให้กระชับขึ้นได้ทันอีก อีกทั้งช่องทางการดูดน้ำมันและเลือดที่สลายออกมาสามารถผ่านท่อเล็กๆ ได้ ทำให้ผู้เข้ารับการดูแลสามารถกลับไปพักฟื้นที่บ้านได้ทันที สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าผลข้างเคียงการสลายหรือดูดไขมันด้วยระบบ Bodytite เกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการน้อยมากแทบจะเป็น 0 เลยก็ว่าได้

powered by social2s
รถตู้ให้เช่า จ.เลย หนองบัวลำภู

วิดีโอน่าสนใจ

Go to top